Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

 Ogólna charakterystyka materiałowa taśm tworzących strukturę geosiatek GEOWEB®

Pojedyncza sekcja składa się z elastycznych taśm polietylenowych (HDPE) o grubości 1,27 -5%+10% - 1,52 ±10%, szerokości 50, 76, 102, 152, 203 mm i długości 3,4 m. Taśmy są w odpowiedni sposób teksturowane i perforowane.


Materiał

Polietylen o dużej gęstości (HDPE). Taśmy sekcji mają kolor czarny, na życzenie klienta możliwa jest dostawa sekcji w innych kolorach (zielonym, brązowym, jasno-brązowym). Pigmenty nadające kolor nie zawierają ciężkich metali oraz są odporne na działanie promieni UV.


Tekstura powierzchni taśm

Taśmy polietylenowe tworzące ściany komórek są obustronnie teksturowane w taki sposób, że tworzy się układ regularnych romboidalnych wgłębień. Amplituda wgłębień wynosi średnio 0,5 mm przy gęstości wgłębień od 21-22 do 31-32 na cm2. Tekstura taśm powoduje zwiększenie tarcia międzypowierzchniowego w płaszczyźnie kontaktu powierzchnia taśmy materiał wypełniający.


Perforacja taśm

Otwory o średnicy 10 mm w odpowiednim chronionym patentem układzie zlokalizowane pomiędzy ultradźwiękowymi połączeniami taśm tworzą tzw. perforację systemu. Perforacja taśm umożliwia swobodny przepływ wody przez materiał wypełniający komórki systemu oraz bezpośredni kontakt materiału wypełniającego sąsiednie komórki.


Tabela 1. Specyfikacja materiałowa - własności sekcji Komórkowego Systemu Ograniczającego GEOWEB®

Materiał

Własności

Wartości

Metoda badawcza

Materiał

Polimer - polietylen HDPE o gęstości 0,935-0,965 g/cm3

PN-92/C-98-35/ASTM D 1505

Kolor

czarny - sadza

piaskowy, zielony (bez dodatków zaw. metale ciężkie)

---

Stabilizator

Sadza 1,5% - wagowo

HALS2 1,0% - wagowo

---

Min. ESCR1

2000 / 3000 godz.

PN-76/C-89049/ASTM D 1693


Własność taśm

Grubość taśm

Przed obróbką - 1,27mm -5% +10%,
po obróbce (teksturowaniu) - 1,52 ±10%

ASTM D 5199

Obróbka powierzchni taśm polietylenowych3

Własności:

Taśmy polietylenowe powinny być tak perforowane aby szczytowy kąt tarcia pomiędzy powierzchnią perforowanych taśm i piaskiem kwarcowym # 40 przy 100% gęstości względnej nie powinien być mniejszy niż 85% wartości szczytowej samego piasku przy badaniu metodą bezpośredniego ścinania zgodnie z normami PN-88/B-04481 i ASTM D 5321.
Pole powierzchni perforacji powinno być równe 16% ± 1% pola powierzchni taśm.

Materiał:

Polietylenowe taśmy powinny być perforowane poziomymi rzędami otworóww o średnicy 10 mm. Odległość pomiędzy środkami otworów perforacyjnych powinna być równa 19 mm. Poziome rzędy otworów powinny być przesunięte względem siebie a odległość pomiędzy ich środkami powinna być równa 12 mm. Środki zewnętrznych otworów perforacyjnych powinny być oddalone o 12 mm od zewnętrznych krawędzi (nie dotyczy to taśm o szerokości 50 mm) o 25 mm od zgrzewu taśm. W przypadku taśm 50 mm dolna krawędź posiada półkoliste nacięcia, których rozmieszczenie jest takie samo jak perforacji.


Komórki i połączenia taśm(ultradźwiękowe zgrzewy)

Standardy komórek

Głębokość komórek

Wymiary komórek

Pole powierzchni komórek

GW - komórki standardowe

50, 76, 102, 152 i 203 mm

244 mm x 203 mm

248 cm2

GW LC - duże komórki

50, 76, 102, 152 i 203 mm

488 mm x 406 mm

992 cm2

Odległość pomiędzy zgrzewami (wzdłuż taśm)

Komórki standardowe (GW)
330,0 mm ±2,5mm

Komórki duże (GW LC)
660,0 mm ±2,5mm

Wytrzymałość zgrzewu

Głębokość komórek:

50 mm
76 mm
102 mm
152 mm
203 mm

Minimalna wytrzymałość:

500 N
710 N
1000 N
1420 N
2000 N

Wytrzymałość zgrzewu wiszącej taśmy na rozrywanie - test 1

Próbka z połączeniem zgrzewanym o długości 102 mm poddawana stałemu obciążeniu 72,5 kg przez co najmniej 1 tydzień przy cyklicznych zmianach temperatury co 1 godz. w zakresie temperatur od pokojowej 23°C ±2 °C
do 54 °C

Wytrzymałość zgrzewu wiszącej taśmy na rozrywanie - test 2

Próbka z połączeniem zgrzewanym o długości 102 mm poddawana stałemu obciążeniu 72,5 kg przez co najmniej 1 miesiąc (30 dni) w temperaturze pokojowej 23°C ± 2°C


Wymiary sekcji

Sekcje

Szerokość

Długość

GW - komórki standardowe

2.44m - standard

0,61 - minimalna

6,10 - standard

9,14 - maksymalna

GW LC - duże komórki

2.44m - standard

1,22 - minimalna

12,19 - standard

18,29 - maksymalna


1. ESCR - oznaczanie korozji naprężeniowej polietylenu w środowisku substancji powierzchniowo czynnej.
2. HALS - odczynnik stabilizujacy kolor, zabezpieczający przed promieniowaniem UV.
3. Tekstura taśm składa się z romboidalnych wgłębień w ilości od 21-22 do 31-32 na cm2 powierzchni taśmy


Standardy i normy

Standardy i odpowiednie normy dotyczące badania materiału stosowanego w Komórkowym Systemie Ograniczającym GEOWEB® zawiera tabela nr 1, pozostałe przedstawione są poniżej oraz w specyfikacjach budowlanych dla poszczególnych grup zastosowań systemu GEOWEB®.

 • AASHTO spec. M-218 i AASHTO spec. M-288 (American Association of State Highway and Transportation Officials).
 • Army Corps of Engineers: Technical Report GL-86-19, Appendix A.


Normy krajowe i dokumenty związane

 • PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości i gęstości względnej tworzyw nieporowatych,
 • PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu,
 • PN-C-89049:1976 (PN-92/C-89049) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprężeniowej polietylenu w środowisku substancji powierzchniowo czynnej,
 • Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Dz. U. 89 poz.414
 • Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, opracowanie IBDM, 1995 r.,
 • LG-6 Badanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń taśm geosiatek komórkowych (procedura badawcza Laboratorium Badań Podłoża Budowlanego w Instytucie Techniki Budowlanej)
 • Materiały informacyjne Producenta (patrz poz. 1.3.),
 • Wyniki badania korozji naprężeniowej. Instytut Przemysłu Tworzyw sztucznych i Farb,
 • Sprawozdanie z badań nr 7/96/Z,
 • Sprawozdanie z badań nośności złącza ... E.Motak, Z.Rawicki, Kraków-styczeń 1996.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl