Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB ® - geokrata i geokomórki

Główna O firmie System Zastosowania Parametry Aprobaty Ankiety projektowe


 Charakterystyka ogólna systemu GEOWEB ®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB ® został opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Company, Appleton, WI, USA.
Przeznaczeniem systemu jest szeroko pojęta stabilizacja i wzmaznianie gruntów


 Geosiatki komórkowe (geokomórki, geokrata) - sekcje

Podstawowymi elementemi komórkowego systemu ograniczającego GEOWEB ® są przestrzenne geosiatki komórkowe nazywane także sekcjami GEOWEB ®.
Pojedynczą sekcję stanowi zespół kilkudziesięciu odpowiednio teksturowanych i perforowanych taśm polietylenyowych, połączonych seriami głębokich spawów ultradźwiękowych, rozmieszczonych prostopadle do wzdłużnych osi taśm. W pozycji rozłożonej ukłąd połączonych taśm tworzy elastyczną, komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną z wyglądu do "plastra miodu", którą można wypełnić różnymi materiałami zasypowymi.


Realizacja zamówień:
Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Oddział w Krakowie
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,
tel. (0-12) 632-14-54, (0-12) 632-64-67,
fax. (0-12) 632-65-48, tlx. 321454
kom. +48 602 480 615

Konsultacje Techniczne:
WODEKO ® - Zakład Usług Wiertniczych Geotechnicznych i Inżynierii Środowiska,
ul. Mogilska 71a, 31-545 Kraków,
tel./fax (0-12) 412-81-14,(0-12) 412-63-10
www.wodeko.pl


 Typy i wymiary sekcji

Dwa podstawowe typy to sekcje ze standardowymi komórkami typu GW (wymiary komórek 244 x 203 mm) oraz dużymi komórkami typu GWLC (wymiary komórek 488 x 406 mm). Wymiary sekcji z komórkami GW wynoszą 2,44 x 6,10 m, a GWLC 2,44 x 12,20 m. Głębokość komórek (inaczej mówiąc wysokość sekcji) dobierana jest w zależności od przewidywanych obciążeń, wytrzymałości podłoża oraz specyfiki danego zastosowania. Głębokość ta może wynosić 50, 75, 100, 150 oraz 200 mm.

Wymiary sekcji GEOWEB<sup> ®</sup>
Rys. 1. Wymiary złożonej i rozłożonej sekcji GEOWEB ®.

 Zastosowanie systemu GEOWEB ®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB ® pozwala na użycie pospolitych materiałów wypełniających takich jak gleba, piasek, żwir, pospółka, tłuczeń kamienny lub beton w różnorodnych zastosowaniach inżynierskich.
Ze względu na znaczne ulepszanie własności materiałów zamkniętych i ograniczonych wewnątrz komórek, system GEOWEB ® jest stosowany w konstrukcjach:Przenoszenie obciążeń
Rys. 2. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB ® w konstrukcjach przenoszenia obciążeń.

Ochrona skarp i zboczy
Rys. 3. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB ® do ochrony skarp i zboczy przed erozją.

Ściany oporowe z gruntu
Rys. 4. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB ® do budowy ścian oporowych z gruntu.

 System GEOWEB ® - elementy składowe

Kompletny system obejmuje sekcje, materiały wypełniające, linki kotwowe, kotwy, zszywki, geotekstylia, biowłókniny, materiały drenażowe, geosiatki wzmacniające oraz geomembrany. Teksturowanie (nadawanie szorstkości ściankom) powoduje wzrost tarcia pomiędzy ścianką i wypełnieniem. Jest szczególnie korzystne w przypadku wypełniania systemu materiałami ziarnistymi i betonem. Perforacja ścianek powoduje znaczny wzrost tarcia w przypadku gruboziarnistych materiałów wypełniających przy zapewnieniu bocznego odwodnienia.


 Jakość, odporność i wytrzymałość

Technologia systemu GEOWEB ® umożliwia nowe, inżynierskie podejście do klasycznych metod w rozwiązywaniu problemów stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz fundamentowania budowli. Konstrukcje wykonywane w tym systemie można znaleźć na całym świecie. Jakość, własności oraz przydatność systemu GEOWEB jest wynikiem wieloletnich prac badawczych i doświadczeń terenowych oraz prawie dwudziestoletniej historii stosowania. Wysoka odporność na oddziaływanie gruntu, zamrażanie i odmrażanie oraz na oddziaływanie substancji chemicznych przy wysokiej wytrzymałości połączeń taśm umożliwiają tworzenie konstrukcji o bardzo długim czasie użytkowania.


Powrót na górę strony

Kontakt i realizacja zamówień

Ochrona patentowa

Zastrzeżenia prawne

Copyright (c) 2000-2002 DHN Sp. z o.o. PAN