Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów
Budowa zbiornika na wodę technologiczną na terenie Kopalni Soli Góra

Do rekonstukcji zbiornika na wodę na terenie Kopalni Soli Góra wykorzystano technologię Komórkowego Systemu Ograniczającego GEOWEB.
Instalacja polegała na rozciągnięciu na uprzednio położonej geomembranie i geotekstyliach geosiatek GEOWEB ze standardowymi komórkami z perforowanymi ściankami o wysokości 50 mm. Geosiatki komórkowe zostały następnie zalane betonem a powierzchnię wyrównano do poziomu górnych krawędzi ścianek komórek. Podstawowym przeznaczeniem betonowej obudowy zbiornika jest ochrona geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane: pojemność zbiornika - ok. 10 tys. m3,
maksymalna głębokość wody - ok. 5 m,
czas trwania robót instalacyjnych związanych z rozkładaniem geomembrany, geotekstyliów, GEOWEBu i zalewaniem betonem - ok. 5 tygodni.

Korzyści wynikające z użycia geosiatek GEOWEB do wykonania obudowy zbiornika to m.in. zmniejszenie grubości warstwy betonu, skrócenie czasu robót budowlanych, eliminacja połączeń dylatacyjnych oraz znaczne zmniejszenie kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl