Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów

Zalety systemu
System GEOWEB jest przyjazną dla środowiska naturalnego technologią umożliwiającą odpowiednie kształtowanie konstrukcji z gruntu w celu spełnienia wielu potrzeb i wymagań. Pozwala on na formowanie masy gruntowej o bardzo stromym lub prawie pionowym nachyleniu oraz o wysokiej odporności na erozję przy zapewnieniu stabilności na oddziaływanie własnego ciężaru i dodatkowego obciążenia. System może być szeroko stosowany w zależności od potrzeb w różnych warunkach terenowych. Zalety obejmuja możliwość stosowania różnych dostępnych materiałów wypełniających, unikalnego zachowywania się konstrukcji pod obciążeniem, budowy konstrukcji nawet na słabych gruntach.

Zasada działania
Strome lub prawie pionowe ulożenie materiału gruntowego o nachyleniu większym niż kąt tarcia wewnętrznego możliwe jest dzięki zamknięciu i zagęszczeniu ograniczenego gruntu wewnątrz komórek. Stąd odporność takich konstrukcji na boczne parcie gruntu jest znacznie i zależy od różnicy poziomów, wielkości kąta tarcia wewnętrznego wypełnienia komórek, ukształtowania naziomu, wielkości obciążenia naziomu.

Zastosowania systemu:

  • poszerzanie istniejących linii komunikacyjnych
  • zwiększanie obszaru przeznaczonego do użytkowania w ramach istniejących ograniczeń przestrzennych
  • konstrukcje do retencji wód burzowych
  • budowa ścian oporowych
  • rekonstrukcja skarp i wałów
  • bariery bezpieczeństwa wzdłuż tras komunikacyjnych
  • fortyfikacje polowe
  • bariery do pochłaniania energii i hałasu

Dane techniczne Aprobaty Ankieta projektowa
Przykłady zastosowań:
Osłona dębu - pomnika przyrody prz budowie autostrady A4

Zabezpieczenia skarpy - ściana oporowa przy ul. Górniczej w Gdyni

Zabezpieczenie nasypu linii kolejowej na trasie Katowice - Warszawa w miejscowości Chruszczobród koło Dąbrowy Górniczej


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl