Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów


NAZWA PROJEKTU

DANE TELEADRESOWE

Typ adresu :  

Firma : 

Pełna nazwa : 

Ulica : 

Nr : 

Kod : 

Miasto : 

Kraj : 

Telefon : 

Fax : 

Telefon komórkowy : 

E-mail : 

WWW : 

Osoba kontaktowa : 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Wysokość i długość ściany

Wysokość:

maksymalna:

m

minimalna:

m

Długość

m


Kształt ściany

Pojedyncza wysokość

Tarasowy (schodkowy)

liczba poziomów


Nachylenie powierzchni licowej

Odchylenia od pionu

stopni

lub

L:H


Wymagany typ ściany

ściana grawitacyjna

Ściana strefowa

Ściana geokompozytowa

Ściana licowa (elewacyjna)


Obciążenie naziomu

Nie występuje

Od nawierzchni i obciążenia autostrady

Tylko od pojazdów

Inne - wartość q=

kPa

Od budynku (wartość zastępcza q=

kPa)

Odległość naziomu od krawędzi powierzchni licowej

m


Dane skarpy opadającej (rys. 2)

Kąt nachylenia skarpy opadającej

H':V'

Długość skarpy opadającej (w rzucie poziomym)

m


Rodzaj i parametry gruntu

Materiał wypełniający system GEOWEB

Kąt tarcia wewnętrznego

stopni

Cieżar objętościowy

kN/m3

Materiał zsypowy

Kąt tarcia wewnętrznego

stopni

Cieżar objętościowy

kN/m3

Grunt rodzimy

Kąt tarcia wewnętrznego

stopni

Cieżar objętościowy

kN/m3

Grunt podłoża

Kąt tarcia wewnętrznego

stopni

Cieżar objętościowy

kN/m3

kohezja

kPa

Uwaga
W systemie GEOWEB [...] do uzupełnienia


Możliwość dojazdu do ściany / konstrukcji

Poziom górny (PG)

Poziom dolny (PD)

Ściana będzie budowana na skarpie / zboczu

Kąt nachylenia skarpy

stopni

L:H


Warunki hydrauliczne

brak

Czy przewiduje się drenaż?

ZWG poniżej fundamentu

m

ZWG powyżej fundamentu

m


Informacje dodatkowe

Długość ściany

m

Powierzchnia licowa

m


Wypełnienie odsłoniętych / licowych komórek

Gleba z roślinnością

Kamienie lub tłuczeń kamienny

Beton

Inne:


Wymagany sposób wykończenia powierzchni licowej ściany / konstrukcji

Roślinność

Czarny standardowy

Kolor specjalny

Inny


Rozpatrywane inne, alternatywne konstrukcje ściany oporowej / konstrukcji

Masywna (betonowa)

Żelbetonowa

Skarpa

Inna:


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Terminy wykonania projektu:

    Termin wykonania konstrukcji

2. Aprobaty:

3. Przewidywana ilość sekcji:

4. Uwagi:

Powrót

Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl