Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów


NAZWA PROJEKTU

DANE TELEADRESOWE

Typ adresu :  

Firma : 

Pełna nazwa : 

Ulica : 

Nr : 

Kod : 

Miasto : 

Kraj : 

Telefon : 

Fax : 

Telefon komórkowy : 

E-mail : 

WWW : 

Osoba kontaktowa : 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Rodzaj zbocza, skarpy

Wykop

Nasyp

Zbocza naturalne

Umocnienia linii brzegowej

Wyrównania zboczy, skarp

Obudowa obwałowań

Inne:


Jakie są wymiary zbocza,stoku

Kąt nachylenia

stopni

Stosunek 1:n

Stosunek L:H

Długość skarpy

m

Szerokość skarpy

m

Wysokość w pionie

m

Schemat

Rodzaj i parametry gruntu

Grunt rodzimy:

Kąt tarcia wewnętrznego:

stopni

Ciężar objętościowy:

kN/m3

Wypełnienie komórek sekcji:

Kąt tarcia wewnętrznego:

stopni

Ciężar objętościowy:

kN/m3

Wypełnienia dodatkowe:

Kąt tarcia wewnętrznego:

stopni

Ciężar objętościowy:

kN/m3


Warunki hydrauliczne

Spływ powierzchniowy

Skoncentrowany spływ

Przesiąkanie wody gruntowej

Oddziaływanie falowania

Oddziaływanie wody

Inne:


Materiał pod sekcjami GEOWEB

Grunt rodzimy głębokość m
Kamień lub żwir głębokość m
Skała, narzut kamienny głębokość m
Beton głębokość m
Geomembrana głębokość m
Inne

Wymagany typ sekcji GEOWEB

O standardowych komórkach

O dużych komórkach

Odciągi

Denne wcięcia przelewowe (drenujące)

Perforacja

75 mm (3")

100 mm (4")

150 mm (6")

200 mm (8")


Rodzaj materiału wypełniającego komórki sekcji GEOWEB

Gleba orna

Czysty kamień

Żwir

Beton

Inny:


Wymagany system kotwienia

Użycie każdego, dostępnego kotwienia

Szpilki typu "J" lub proste kołki (paliki)

Kotwienie grzbietowe

Kotwy ziemne

Bloki kotwiące

Inny:


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Termin wykonania projektu:

2. Termin wykonania zabezpieczenia zbocza/skarpy

3. Aprobaty/certyfikaty:

4. Przewidywana ilość sekcji:

5. Uwagi dodatkowe:
Powrót

Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl