Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów


NAZWA PROJEKTU

DANE TELEADRESOWE

Typ adresu :  

Firma : 

Pełna nazwa : 

Ulica : 

Nr : 

Kod : 

Miasto : 

Kraj : 

Telefon : 

Fax : 

Telefon komórkowy : 

E-mail : 

WWW : 

Osoba kontaktowa : 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przeznaczenie struktury nośnej:

Autostrady główne

Autostrady drugorzędne

Arterie miejskie

Miejskie węzły komunikacyjne

Ulice miejskie

Drogi prywatne

Ścieżki rowerowe

Ciągi ruchu pieszego

Ścieżki dla wózków golfowych

Place składowe (ciężki ruch kołowy)

Place składowe (lekki ruch kołowy)

Tereny handlowe/przemysł. (ruch kołowy)

Tereny parkingowe (pojazdy samochodowe)

inne : 


Dane ruchu komunikacyjnego:

Maksymalne obciążenie na oś (kN)

Ilość kół/osi

Ciśnienie w oponach

Liczba przejazdów na dobę

Projektowany czas użytkowania (w latach)

Schemat


Rodzaj i parametry gruntu podłoża

Rodzaj i stan gruntu :

CBR

%

Penetrometr dynamiczny - SPT

uderzeń / 300 mm

Penetrometr statyczny - sonda stożkowa wartość tau=

MPa

Kohezja - (badanie trójosiowe) c=

kPa

Kohezja - badanie polowe tau=

kPa

Wytrzymałość na ściskanie bez ograniczenia bocznego:

kPa

Moduł sprężystości MR

MPa


Inne informacje dotyczące podłoża (o ile są dostępne)

Wilgotność

Granica płynności

%

Wskaźnik plastyczności

Poziom ZWG

m


Charakterystyka materiałów budowlanych

Materiał budowlany

Własności materiału

Wytrzymałość - wartość

Wypełnienie GEOWEB-u Asfaltobeton

Gęstość

kN/m3

Kąt tarcia wew.

stopni

Moduł sprężystości

MPa

Inne (wymienić)

Kruszywo drobnoziarniste

CBR po zagęszczeniu

%

Moduł sprężystości

MPa

Inne (wymienić)

Kruszywo gruboziarniste

CBR po zagęszczeniu

%

Moduł sprężystości

MPa

Inne (wymienić)


Projekt konwencjonalnej nawierzchni (o ile jest znany) + koszt materiałów i wykonania

Nawierzchnia

grubość [mm]

Koszt [PLN] materiału + wykonania całkowitego

Beton-cement portlandzki

Asfaltobeton

Podłoże bitumiczne

Podkład z kruszywa drobnoziarnistego

Podłoże z kruszywa gruboziarnistego

Stabilizacja gruntu

Odsłonięcie podłoża gruntowego

Geosyntetyki

Inne


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Terminy wykonania projektu:

    Termin wykonania nawierzchni drogowej/posadzki/placu

2. Aprobaty:

3. Przewidywana ilość sekcji:

4. Uwagi:
Powrót

Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl