Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałówNAZWA PROJEKTU

DANE TELEADRESOWE

Typ adresu :  

Firma : 

Pełna nazwa : 

Ulica : 

Nr : 

Kod : 

Miasto : 

Kraj : 

Telefon : 

Fax : 

Telefon komórkowy : 

E-mail : 

WWW : 

Osoba kontaktowa : 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Typ (przekrój) kanału

Trapezoidalny

Paraboliczny

Prostokątny

Schodkowy trapezoidalny

Przelew / Rynna spływowa

Inny:

Cały kanał        lub

Dno        lub

jedna linia brzegowa


Wymiary kanału

Szerokość podstawy

m

Szerokość górna

m

Nachylenie brzegu

L:H

lub stosunek 1:n =

Długość

m

Głebokość kanału

m

Uwaga: załącz rysunek w przypadku, gdy kształt kanału jest niesymetryczny lub nietypowy.
Schemat


Warunki przepływu hydraulicznego kanału

Głebokość wody

m

Współczynnik Manninga "n"

Prędkość

m/s

Przepływ

m3/s

Nachylenie koryta

%

Przepływ wody:

Ciągły

Przerywany (okres przepływu:

godz)


Materiał pod sekcjami systemu GEOWEB

Naturalny grunt

głębokość m

Beton

grubości mm

Kamień lub żwir

grubość m

Geomembrana

grubość m

Skała, narzut kamienny

głebokość m

Inny:


Wymagany typ sekcji systemu GEOWEB

O standardowych komórkach

75 mm (3")

O dużych komórkach

100 mm (4")

Odciągi

150 mm (6")

Denne wcięcie przelewowe (drenujące)

200 mm (8")

Perforacja


Materiał wypełniający komórki sekcji systemu GEOWEB

Gleba orna z roślinnością

Żwir

Czysty kamień

Beton

Torkret

Inny:


Wymagany system kotwienia

Użycie każdego dostępnego kotwienia

Kotwy ziemne

Szpilki typu "J" lub proste kołki (paliki)

Inny:

Uwaga: Wypełnianie materiałem o frakcjach mniejszych od żwiru nie jest zalecane. Jest mozliwe, gdy prędkość przepływu jest mniejsza niż 1,8 m/s , a nachylenie koryta kanału mniejsze niż 1%.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Terminy wykonania

Projektu

Kanału

2. Aprobaty, certyfikaty

3. Przewidywana ilość sekcji

4. Uwagi dodatkowe
Powrót

Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl