Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów


Zasada działania
Ochrona przeciwerozyjna brzegów kanałów w Komórkowym Systemie Ograniczającym GEOWEB polega na wzmacnianiu brzegów podatnymi sekcjami komórkowymi wypełnionymi gruntem lub innym materiałem. Uwięziony, ograniczony w komórkach systemu GEOWEB grunt jest odporny na erozję, dzięki temu możliwy jest wzrost i utrzymanie roślinności na brzegach kanałów, a w konsekwencji dalszy wzrost odporności na erozję. Kompletna i wykończona, pokryta roślinnością nawierzchnia brzegów kanałów w systemie
GEOWEB ma wysoką wytrzymałość na erozję oraz ładny, naturalny wygląd.

Stosowane wypełnienia
Komórkowy System Ograniczający GEOWEB w zależności od wymagań użytkowych może być wypełniony mieszaninami gruntu z piaskiem i glebą orną, żwirem, tłuczniem kamiennym, torkretem lub betonem.

Zastosowania systemu:

  • poszerzanie istniejących linii komunikacyjnych
  • zwiększanie obszaru przeznaczonego do użytkowania w ramach istniejących ograniczeń przestrzennych
  • konstrukcje do retencji wód burzowych
  • budowa ścian oporowych
  • rekonstrukcja skarp i wałów
  • bariery bezpieczeństwa wzdłuż tras komunikacyjnych
  • fortyfikacje polowe
  • bariery do pochłaniania energii i hałasu

Dane techniczne Aprobaty Ankieta projektowa
Przykłady zastosowań:
Konstrukcja zbiornika na wodę na terenie KWB Bełchatów w Rogowcu

Zabezpieczenie bystrzy na rzecze Żeglina w Dąbrowie Wielkiej koło Sieradza

Umocnienie brzegów rzeki w miejscowości Kwiatoń koło Uścia Gorlickiego

Zabezpieczenie zboczy zbiornika retencyjnego i drogi technologicznej w miejscowości Gdańsk - Osowa

Architektura krajobrazu w skansenie koło Lublina

Budowa zbiornika na wodę technologiczną na terenie Kopalni Soli Góra

Budowa wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu

Budowa zbiornika wody na terenie KWK Krupiński

Konstrukcja kanału burzowego na terenie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl