Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów

Zalety systemu
Zamknięcie gruntu lub kruszywa wewnątrz komórek powoduje zwiększenie jego odporności na spływy, erozję, chroni przed migracją cząstek w dół. Zabezpieczenie systemem GEOWEB pozwala na rozwiązywanie większości problemów związanych z utrzymaniem i stabilnością gruntu na stromych skarpach i zboczach.
Zalety systemu w ochronie przed erozją obejmują tworzenie pokryć ochronnych z różnych materiałów oraz dopasowanych do ukształtowania terenu, stosowanie prostych technik instalacji oraz uzyskanie długookresowej stabilizacji.
Możliwe jest także utrzymanie gleby z roślinnością na stromo nachylonych skarpach i zboczach, tam gdzie inne rozwiązania okazują się nieskuteczne.

Zasada działania
W ochronie przed erozją system działa jak zespół mini zapór. Ochrona roślinności pokrywającej strome skarpy i zbocza możliwa jest dzięki osłonie ukorzenienia wewnątrz komórek i zabezpieczenia tym sposobem przed wypłukiwaniem gruntu ze strefy korzeniowej.

Stosowane wypełnienia
Do wypełniania systemu stosuje się glebę z roślinnością, grunt z wykopów, kruszywa, kamienie lub beton.

Zastosowania systemu:

  • ochrona przed erozją
  • zabezpieczanie stożków nasypowych
  • obudowa pryzmowych wysypisk śmieci i odpadów
  • zabezpieczanie ścian wykopów
  • wzmacnianie rowów odwodnieniowych, nasypów.

Dane techniczne Aprobaty Ankieta projektowa
Przykłady zastosowań:
Zabezpieczenie skarpy wzdłuż autostrady A4 koło Krakowa

Rekonstrukcja Kopca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zabezpieczenie skarpy - ściana oporowa przy ul. Górniczej w Gdyni

Zabezpieczenie zboczy nasypu drogowego przy ul. Ornej w Gdyni

Umocnienie brzegów rzeki w miejscowości Kwiatoń koło Uścia Gorlickiego

Zabezpieczenie nasypu linii kolejowej na trasie Katowice - Warszawa w miejscowości Chruszczobród koło Dąbrowy Górniczej

Zabezpieczenie zboczy zbiornika retencyjnego i drogi technologicznej w miejscowości Gdańsk-Osowa

Zabezpieczenie przeciwerozyjne zboczy przy hipermarkecie Allkauf w Krakowie

Zabezpieczenie zboczy i dna zbiornika na wodę na terenie KWB Bełchatów w Rogowcu

Zabezpieczenie przeciwerozyjne zboczy na terenie KWB Bełchatów w Rogowcu

Budowa wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl