Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów


Budowa wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu

Budowa wału przeciwpowodziowego dla rzeki Wisły w Sandomierzu stworzyła konieczność konstrukcji alternatywnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Krakowskiej, w obszarze zabytkowym miasta, w wąskim pasie terenu, między korpusem ważnej drogi krajowej Nr 777 oraz starorzeczem Wisły (łachą wiślaną), która z woli Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody powinna pozostać nietknięta, jako element historyczny miasta i wyjątkowo ciekawa dominanta krajobrazowa.

Wstępne rozwiązanie techniczne, z uwagi na obciążenia przekazywane przez nasyp wału przeciwpowodziowego (konieczne było podwyższenie o około 2,5m) i z uwagi na wyjątkowo słabe podłoże na styku ze starorzeczem, zakładało potrzebę zabicia ścianki szczelnej Larsena na długości 600m i do głębokości 8 -10m co stanowiło oczywiście przy bardzo wysokim koszcie inwestycji. System GEOWEB okazał się skuteczną alternatywą techniczną i ekonomiczną dla tej inwestycji.

Koszty inwestycji znacznie obniżono, zaś komórkowy system ograniczający pozwolił na osiągnięcie:

  1. Wzmocnienia podłoża nasypu, od strony łachy wiślanej, w formie muru oporowego wysokości 1,2m (6 "warstw" GEOWEB GW-8, z dodatkowym wzmocnieniem geowłókninami i z podpierającymi narzutami kamiennymi, itd.). Uzyskano efekt mocnej podstawy wału i brak jakichkolwiek oznak nierównomiernego osiadania w profilu podłużnym wału i w przekrojach poprzecznych.

  2. Zabezpieczenia skarp i korony nasypu, który z uwagi na "brak miejsca" został zaprojektowany o bardzo stromych, nienormowych dla wałów nachyleniach 1:1 od Wisły i 1:1,5 od drogi, przy szerokości korony zaledwie 2m. Zastosowano GEOWEB GW-4 na geowłókninie filtracyjnej, z zasypką gruntem urodzajnym i obsiewam trawą. Nasyp tak wykonany zabezpieczony jest dobrze przed zjawiskami suffozji i ciśnienia spływowego, w przypadku możliwej szybkiej zmiany poziomu wody w rzece.

Zastosowane geosiatki komórkowe GEOWEB okazały się dla autorów omawianego projeku hydrotechnicznego, wyjątkowo atrakcyjnym tworzywem konstrukcyjnym, umożliwiając efekty nie do uzyskania w inny sposób.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl