Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów

Konstrukcja zbiornika na wodę na terenie KWB Bełchatów w Rogowcu

Technologię GEOWEB wykorzystano dla zabezpieczenia i uszczelnienia dna zbiornika na wodę technologiczną na terenie przemysłowym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Instalacja polegała na rozciągnięciu na uprzednio położonej warstwie geowłókniny sekcji GEOWEB o dużych komórkach. Komórki GEWOEB zostały następnie zalane betonem, a powierzchnię wyrównano do poziomu górnych krawędzi sekcji.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl