Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów


Rekonstrukcja Kopca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kopiec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowi kostrukcję ziemną w postaci ściętego stożka. Kopiec był budowany w latach 1934-1937. Sposób budowy polegał na usypywaniu gruntu warstwami z jednoczesnym formowaniem poboczy oraz ścieżek spacerowych ślimakowato ciągnących się od podstawy do szczytu. Materiał z jakiego usypano kopiec to gliny pylaste.

W okresie II wojny światowej i do końca lat 60-tych kopiec ulegał planowej dewastacji. Zniszczone zostały zarówno pobocza jak i ścieżki spacerowe. W 1994 roku odtworzono bryłę kopca, ścieżki i zagospodarowano otoczenie. Po częstych i intensywnych opadach atmosferycznych w 1996 roku doszło do naruszenia stateczności północno-wschodniej części zbocza kopca, powstały osuwiska i spływy mas ziemnych. W roku 1997 doszło do uszkodzenia ok. 65% powierzchni zbocza kopca.

Po wykonaniu kompleksowych badań geologiczno-inżynierskich przez ZUWGiIŚ WODEKO został wykonany również przez WODEKO projekt techniczny odbudowy i zabezpieczenia zboczy kopca w oparciu o technologię wykorzystującą geosiatki komórkowe GEOWEB.

Kąty nachylenia zboczy Kopca zawierają się w granicach 36-44 stopni, wysokości zboczy na poszczególnych poziomach dochodzą do 13 m.
Technologia robót polegała na przebudowie powierzchni morfologicznie naruszonych o konsystencji miękkoplastycznej i plastycznej. Grunt ten był wymieniony na zagęszczone do Is>0,95 poduszki pospółki w formie gruntowej ściany zbrojonej geosyntetykami i pokrytej geosiatkami GEOWEB wypełnionymi humusem.

Zbocza nienaruszone strukturalnie po zebraniu darni (często uległej soliflukcji) były pokrywane geotekstyliami (geowłókniną nietkaną, jednostronnie igłowaną) oraz geosiatką komórkową GEOWEB.
Za podstawą odtwarzanych zboczy był instalowany dodatkowy system drenażowy z rurek typu Peschel o średnicy 100 mm z wyprowadzeniem co 50 mb do ciągu drenażu opaskowego na przedpolu kopca.
Dodatkowym elementem konstrukcyjno-technologicznym była droga opaskowa wokół podstawy kopca wykonana z geosiatek GEOWEB wypełnionych tłuczniem porfirowym zainstalowanych na geotekstyliach leżących bezpośrednio na podłożu z glin pylastych. Wykonana droga stanowiła konstrukcję wzmacniającą podłoże wokół kopca, dodatkowy drenaż oraz umożliwiała bezpieczny ruch ciężkich pojazdów samochodowych oraz maszyn budowlanych bez koleinowania po suchej nawierzchni ziarnistej.

Przyjęta technologia naprawy zboczy kopca w pełni zdała egzamin praktyczny, co potwierdza nienaruszony stan odtworzonych i zabezpieczonych zboczy kopca po upływie 3 lat. Ponadto okazało się, że odcinki zboczy zabezpieczone geosiatkami komórkowymi wypełnionymi glebą w sezonie zimowym skutecznie były chronione i nie wykazały jakichkolwiek zmian i uszkodzeń pod wypływem trudnych warunków atmosferycznych.
Planuje się zakończenie robót naprawczych w 2001 roku.

Można stwierdzić, że technologia GEOWEB spełnia pokładane w niej oczekiwania jako skuteczna i przejazna środowisku metoda rekonstrukcji budowli gruntowych i kształtowania architektury krajbrazu.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl