Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń

ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe ochrona brzegów i kanałów
Zabezpieczenie zboczy nasypu drogowego przy ul. Ornej w Gdyni

Po zakończeniu inwestycji na nowym osiedlu mieszkaniowym w Gdańsku przy ul. Ornej pojawiła się konieczność wybudowania drogi dojazdowej dla mieszkańców i służb miejskich.
Dodatkowym problemem była zła jakość gruntu rodzimego, który ze względu na swą miękkość wymagałby szeroko zakrojonych prac ziemnych w przypadku budowy drogi w technologii tradycyjnej.

Inwestor zdecydował się zastosować system GEOWEB do umocnienia gruntu.

Sekcje komórkowego systemu ograniczającego posłużyły do budowy maty fundamentowej, na której wybudowano nasyp drogi.
Dodatkowo zbocza nasypu wzmocniono rozciągniętymi sekcjami systemy GEOWEB, a po wypełnieniu ich materiałem ziemnym zasiano trawę. W ciągu pół roku nasyp drogi pokryła szata roślinna.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl