Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe

przenoszenie obciażeń ochrona skarp i zboczy

ściany oporowe

ochrona brzegów i kanałów


Zabezpieczenia skarpy - ściana oporowa przy ul. Górniczej w Gdyni

W trakcie budowy osiedla mieszkaniowego w Gdyni przy ul. Górniczej pojawił się problem konieczności zabezpieczenia skarpy leśnej przed jej usuwaniem się na drogę dojazdową. Inwestor obok skuteczności stosowanego rozwiązania oczekiwał również estetycznego jego wyglądu. System GEOWEB spełniał obydwa z wymienionych założeń.

Wybudowano mur oporowy z układanych kolejno sekcji GEOWEB o nachyleniu zbocza 1:1. Komórki systemu wypełniono miejscowym materiałem zasypowym - piaskiem. Wysokość wybudowanej ściany wyniosła 4,8 m i miała ona długość 130 m.
Zbocze ponad ścianą dodatkowo zabezpieczono rozłożonymi na stoku sekcjami GEOWEB, zasypano mieszaniną gruntu rodzimego z glebą, a następnie posadzono trawę.

Prace wykonano na przełomie 1998 i 1999 r. Po okresie półrocznym zbocza pokryły się zielenią.
Widoczny na grzbiecie ściany płotek służyć ma zabezpieczeniu spacerujących po lesie i zboczem osób, szczególnie bawiących się tam dzieci przed upadkiem z wysokości.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl