Komórkowy System Ograniczajacy GEOWEB®

Główna System Zastosowania Parametry Kontakt Ankiety projektowe


 Charakterystyka ogólna systemu GEOWEB®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB® został opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Company, Appleton, WI, USA.
Przeznaczeniem systemu jest szeroko pojęta stabilizacja i wzmaznianie gruntów


 Geosiatki komórkowe - sekcje

Podstawowymi elementemi komórkowego systemu ograniczającego GEOWEB® są przestrzenne geosiatki komórkowe nazywane także sekcjami GEOWEB®.
Pojedynczą sekcję stanowi zespół kilkudziesięciu odpowiednio teksturowanych i perforowanych taśm polietylenyowych, połączonych seriami głębokich spawów ultradźwiękowych, rozmieszczonych prostopadle do wzdłużnych osi taśm. W pozycji rozłożonej ukłąd połączonych taśm tworzy elastyczną, komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną z wyglądu do "plastra miodu", którą można wypełnić różnymi materiałami zasypowymi.


 Typy i wymiary sekcji

Dwa podstawowe typy to sekcje ze standardowymi komórkami typu GW (wymiary komórek 244 x 203 mm) oraz dużymi komórkami typu GWLC (wymiary komórek 488 x 406 mm). Wymiary sekcji z komórkami GW wynoszą 2,44 x 6,10 m, a GWLC 2,44 x 12,20 m. Głębokość komórek (inaczej mówiąc wysokość sekcji) dobierana jest w zależności od przewidywanych obciążeń, wytrzymałości podłoża oraz specyfiki danego zastosowania. Głębokość ta może wynosić 50, 76, 102, 152 oraz 203 mm (odpowiednio: 2", 3", 4", 6", 8").

Wymiary sekcji GEOWEB<sup>®</sup>
Rys. 1. Wymiary złożonej i rozłożonej sekcji GEOWEB®.

 Zastosowanie systemu GEOWEB®

Komórkowy system ograniczający GEOWEB® pozwala na użycie pospolitych materiałów wypełniających takich jak gleba, piasek, żwir, pospółka, tłuczeń kamienny lub beton w różnorodnych zastosowaniach inżynierskich.
Ze względu na znaczne ulepszanie własności materiałów zamkniętych i ograniczonych wewnątrz komórek, system GEOWEB® jest stosowany w konstrukcjach:Przenoszenie obciążeń
Rys. 2. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB® w konstrukcjach przenoszenia obciążeń.

Ochrona skarp i zboczy
Rys. 3. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB® do ochrony skarp i zboczy przed erozją.

Ściany oporowe z gruntu
Rys. 4. Przykład wykorzystania systemu GEOWEB® do budowy ścian oporowych z gruntu.

 System GEOWEB® - elementy składowe

Kompletny system obejmuje sekcje, materiały wypełniające, linki kotwowe, kotwy, zszywki, geotekstylia, biowłókniny, materiały drenażowe, geosiatki wzmacniające oraz geomembrany. Teksturowanie (nadawanie szorstkości ściankom) powoduje wzrost tarcia pomiędzy ścianką i wypełnieniem. Jest szczególnie korzystne w przypadku wypełniania systemu materiałami ziarnistymi i betonem. Perforacja ścianek powoduje znaczny wzrost tarcia w przypadku gruboziarnistych materiałów wypełniających przy zapewnieniu bocznego odwodnienia.


 Jakość, odporność i wytrzymałość

Technologia systemu GEOWEB® umożliwia nowe, inżynierskie podejście do klasycznych metod w rozwiązywaniu problemów stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz fundamentowania budowli. Konstrukcje wykonywane w tym systemie można znaleźć na całym świecie. Jakość, własności oraz przydatność systemu GEOWEB jest wynikiem wieloletnich prac badawczych i doświadczeń terenowych oraz prawie dwudziestoletniej historii stosowania. Wysoka odporność na oddziaływanie gruntu, zamrażanie i odmrażanie oraz na oddziaływanie substancji chemicznych przy wysokiej wytrzymałości połączeń taśm umożliwiają tworzenie konstrukcji o bardzo długim czasie użytkowania.


Powrót na górę strony
Copyright (c) 2000-2010 geoweb.pl